Rudi Karel Albert Beeskow

Geboren
1921, Stettin, Duitsland
Overleden
2004, Den Dolder
Gemeente kern
Zeist

Als dienstplichtige werd Rudi in 1940 gestationeerd op Soesterberg als telegrafist op de verkeerstoren, maar verafschuwt de oorlog. Rudi deserteert en heeft regelmatig contact met Jan Blonk die bij het tramstation in Zeist een benzinepomp exploiteert en wordt uiteindelijk, na allerlei omwegen, in 1944 geaccepteerd als verzetsstrijder. Hij is vaak op klaarlichte dag in de weer om wapens te vervoeren, hij doet dat in uniform omdat hij als militair veel gemakkelijker overal toegang heeft. Daarnaast verzamelt hij waardevolle gegevens over de Duitse troepen. Onder zijn collega’s in het Verzet is hij bekend als ‘Piet de Mof’ of ‘Duitse Piet’. Rudi leeft na de oorlog als vrij man, met Duitse nationaliteit, in Nederland. Hij heeft zo’n 40 jaar in Austerlitz gewoond. Austerlitzsers die Rudi hebben meegemaakt zullen hem herinneren als de vriendelijke man met de pet, daarbij waarschijn­lijk ongewis van zijn gedwongen Duitse diensttijd bij de Wehrmacht en zijn heldhaftige ommezwaai naar het Nederlandse Verzet.

Verbondenheid