Bartimeus Zeist

Datum
1915
Gemeente kern
Zeist

Stichting Bartiméus richt zich op de ruim 300.000 mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn, waaronder mensen met een meervoudige beperking. Het motto van de organisatie is: ‘Bartiméus, 100% leven’. Wat wil zeggen dat het er niet gaat om hoeveel procent een cliënt ziet, maar om voor hoeveel procent hij in staat is gesteld te leven.
De naam Bartiméus is afkomstig uit een Bijbelverhaal. Hierin geneest Jezus de blinde Bartimeüs. De organisatie vindt zijn oorsprong in de in 1915 opgerichte ‘Vereeniging tot bevordering van christelijke opvoeding en onderwijs voor kinderen en jongelieden’. In 1919 kwamen de eerste kinderen naar de nieuwe blinden- of brailleschool in Zeist.

Verbondenheid