Henrietta Crommelin

Geboren
1870, Dordrecht
Overleden
1957, Zeist
Gemeente kern
Zeist

Henrietta Crommelin werd gewaardeerd, om haar inzet en bekwaamheid. Ze was een sterke persoonlijk­heid, die ‘een leven voor anderen’ leefde. Zij schreef publicaties over drank­bestrijding en trad op als vurig spreekster. Was vanaf 1909 ruim veertig jaar voorzitter, secretaris en penningmeester van de Utrechtse Zendingsvereniging. Tot 1946 was zij bestuurslid het Burgerlijk Armbestuur van de gemeente Zeist. Vanaf 1911 zat ze bijna twintig jaar lang in het bestuur van de Vereniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Meer dan twintig jaar was ze penning­meester van de Vereniging voor Volkenbond en Vrede. Vanaf 1924 zat zij in het bestuur van de Christelijk Historische Kiesvereniging afdeling Zeist. Ook zat ze in de besturen van de Nederlandse Natuur­historische Vereniging en de Zeister Zondags­school Vereniging en was actief in het Steun­comité Zeist 1914. Van de Commissie van Toezicht van het Rijksopvoedings­gesticht voor meisjes Eikenstein was zij secretaris en was actief voor het Nederlandse Nansen-comité, en zamelde zowel geld als kleding in.

Verbondenheid