Jo van der Poll

Geboren
1872, Zeist
Overleden
1970, Zeist
Gemeente kern
Zeist

Freule Jo, ook wel Zus genoemd, was de jongste van acht kinderen van jonkheer Frederik Herman van de Poll en jonkvrouw Henriëtte Wilhelmina van de Poll. Zij had vier broers en drie zussen en het gezin woonde op buitenplaats Beek en Royen. De familie Van de Poll heeft veel voor het muziek­leven in Zeist betekend. Het oprichten van een afdeling Zeist van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst (1871) en het Koninklijk Zeister Harmoniegezelschap (1882) zou zonder hen ondenkbaar zijn geweest. Jo was zelf zeer muzikaal, een uitstekend pianiste. Jo heeft ook veel gedaan voor de Zeister geschied­schrijving. In 1951 richtte ze de Van de Poll Stichting op, nu het Zeister Historisch Genootschap (ZHG). Met de oprichting van de stichting gaf ze uitvoering aan de wens van haar broer Frits, die een grote belangstelling voor de Zeister geschiedenis had. Als beschermvrouwe van de Van de Poll Stichting bezocht ze tot op hoge leeftijd de bestuurs­vergaderingen.

Verbondenheid