Milieuzorg Zeist

Datum
1971
Gemeente kern
Zeist

De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. is in het begin van de jaren zeventig opgericht door een groep verontruste burgers die zich zorgen maakten over de achteruitgang van het leefmilieu. De doel­stelling is Zeist en omgeving leefbaar te houden voor mens, dier en plant. Sinds de oprichting volgt de Stichting de gemeente Zeist en omliggende gemeenten opbouwend kritisch op tal van onder­werpen en plannen. Door middel van overleg probeert de Stichting te bereiken dat het accent in het beleid van gemeente en bedrijfsleven steeds meer komt te liggen op het behoud van natuur en milieu. De Stichting kijkt daarbij niet alleen naar hetgeen in Zeist gebeurt, maar ook in de regio. Volgens Milieuzorg Zeist kan alleen zo echte welvaart, in de zin van een goede leefomgeving, worden bereikt – voor nu en later.

Verbondenheid