Oude Kerk

Datum
1900
Gemeente kern
Zeist

De Oude Kerk is gebouwd op een natuurlijke zand­heuvel uit de laatste ijstijd. In de vroege middeleeuwen ligt er een dingplaats, een heilige plek waar recht wordt gesproken. Later lopen hier verschillende kerkepaden naar toe. De kerk is de vierde op deze locatie. De oudste, een houten kerk, is in de vroege middeleeuwen gebouwd. De eerste stenen kerk wordt opgetrokken in eenvoudige romaanse stijl. In die tijd wordt de kerk omgeven door een tufstenen weermuur. Restanten van deze verdedigingsmuur zijn te zien, links van de kerk bij de trap. In de 15de eeuw, wordt de kerk verbouwd in gotische stijl. In de 19de eeuw groeit Zeist snel. De gotische kerk verkeert in slechte staat en wordt te klein. Omstreeks 1840 wordt een nieuwe kerk gebouwd in neogotische stijl. De oude romaanse toren uit circa 1180 blijft behouden. De kerktoren is het oudste bouwwerk in de gemeente Zeist.

Verbondenheid