Het Lokaal

Datum
1890
Gemeente kern
Austerlitz

Het verenigingslokaal aan het Dorpsplein in Austerlitz is een gebouw dat een markante geschiedenis met zich meedraagt. Omdat er in Austerlitz voor de bewoners geen gelegenheid was om in verenigingsverband samen te komen en het opkomende verenigingsleven daaraan heel veel behoefte had, liet J.F de Beaufort op zijn kosten in 1890 het zogenaamde ‘verenigingslokaal’ bouwen. De eerste vereniging die gebruik maakte van het gebouw, was die ‘tegen het drankgebruik’. Ook konden er bruiloften en partijen worden gehouden. Vanaf 1890 tot aan de opening van het nieuwe dorpshuis ’t Trefpunt in 1973 heeft het verenigingsgebouw onderdak geboden aan twintig verenigingen uit Austerlitz. In 1974 is vergunning verleend om het verenigingsgebouw te verbouwen tot Rooms-Katholieke Kerk. Deze functie is in 2015 vervallen en is het gebouw tot op heden niet meer in gebruik. De Stichting Lokaal Austerlitz maakt zich sterk om het markante gebouw te behouden voor Austerlitz.

Verbondenheid