Het Beauforthuis

Datum
1832
Gemeente kern
Austerlitz

In 1832 werd er op de Woudenbergse weg een boerderij gebouwd die Heidenoord werd genoemd. J.B. Stoop kocht de boerderij in 1844 en vestigde er een landbouwschool in. Nadat Stoop in 1856 overleed werden de bezittingen eigendom van zijn dochter Anna en haar man A.J. de Beaufort. Ze wisten niet goed wat ze er mee aan moesten, want de resultaten van het ontginnen van de heide vielen erg tegen. Het viel De Beaufort op dat de kerkelijke situatie in Austerlitz niet ideaal was en dat deed hem besluiten een gedeelte van het gebouw in 1861 aan Austerlitz te schenken voor gebruik als kerk en pastorie. In de jaren 70 van de vorige eeuw groeide vanwege de slechte staat van het gebouw de wens om een kerk in de kern van Austerlitz te bouwen. Op 31 maart 1984 werd hiervoor de eerste steen gelegd door nazaten van de familie De Beaufort. Er werd een koper gevonden voor de oude kerk. Deze gaf het gebouw de naam ‘Beauforthuis’ en sindsdien heeft het de functie als podium, zaalverhuur en theatercafé.

Verbondenheid