Austerlitz Zorgt

Datum
2012
Gemeente kern
Austerlitz

Op initiatief van Austerlitz’ Belang is begin 2012 een werkgroep gestart met het in kaart brengen van de wensen van inwoners door met hen te brainstormen, gesprekken te voeren, en mogelijkheden te verkennen. Eind 2012 is een coöperatie opgericht onder de naam Austerlitz Zorgt. De coöperatie heeft tot doel het voor de oudere inwoners van Austerlitz mogelijk te maken zelfstandig in het dorp te blijven wonen. Austerlitz Zorgt organiseert de nodige steun, zorg en hulp voor ouderen en andere zorgbehoeftigen in het dorp. In een later stadium zal ook worden voorzien in de zorgbehoeften van gezinnen en jongeren.

Verbondenheid