Wegh der Weegen

Datum
1653
Gemeente kern
Huis ter Heide

De gedeputeerde Staten van Utrecht keurden op 12 augustus 1652 de aanleg goed van een nieuwe weg van Zeist naar Amersfoort. Deze kaarsrechte ‘Nieuwe Amersfoortsche Straatwegh’, ontworpen door de architect Jacob van Campen, werd 60 meter breed en beplant met drie rijen witte populieren in het midden. Voor de uitvoering was een praktische oplossing bedacht. De grond werd aan beide zijden verdeeld in grote bouwpercelen, van elkaar gescheiden door zijwegen. Die percelen werden verdeeld onder vermogende bewoners van Utrecht en Amersfoort die de grond gratis kregen in ruil voor het onderhoud van de weg. De ‘Wegh der Weegen’, zoals Van Campens vriend Everard Meyster hem noemde, zou niet alleen zorgen voor een betere verbinding tussen de steden, het doel was ‘de kale woestenij’ te veranderen in een groen, parkachtig woonlandschap.
In 2013 is de Stichting Wegh der Weegen opgericht om de bekendheid te vergroten en de beleving van zijn unieke aspecten te bevorderen.

Verbondenheid