Piet Oost School

Datum
1938
Gemeente kern
Huis ter Heide

Vanaf 1938 begon leraar Piet Oost (1915–1998) les te geven aan slechtziende kinderen op de Prins Alexander Stichting (PAS) in Huis ter Heide. Hij groeide uit tot een autoriteit op dat gebied. De Piet Oost School wilde leerlingen afleveren die zelfstandig en onafhankelijk hun weg in de maatschappij kunnen vinden. Het onderwijs was daar volledig op afgestemd. Hulpmiddelen werden tot een minimum beperkt. Het lesmateriaal was hetzelfde als op gewone scholen.
Hij zette zich in om kinderen zoveel als mogelijk naar een gewone school te laten gaan en dat de kinderen die op het internaat zaten elk weekend naar huis konden gaan. Zodat ze maximaal konden deelnemen aan de maatschappij. In 1975 werd de PAS omgedoopt in de Piet Oost school. In 1989 sloten de school en het internaat de deuren en gingen op in de Koninklijke Visio.

Verbondenheid