Dirkje Inden–Reiss

Geboren
1897, Amsterdam
Overleden
1981, Zeist
Gemeente kern
Den Dolder

Dirkje Inden-Reiss, roepnaam Dick, trouwde in 1920 met Theo Inden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat ze, samen met haar man, in het verzet. Johan Scheps zat ook bij de ondergrondse, en hun onderlinge zielsverwantschap zou een leven lang aanhouden. Vanaf 1934 woonden ze met z’n drieën onder één dak in Den Dolder. Toen de oorlog uitbrak werden zij actief met illegale propaganda, verstopten ze verboden spullen voor het verzet, en bood zij onderdak aan Joodse onderduikers. Van 1945–1966 zat Dick in de gemeenteraad van Zeist voor de Partij van de Arbeid en zette zich in voor Dolderse belangen. Mede door haar inzet werd in het dorp de aanleg van het sportvelden­complex van D.O.S.C. gerealiseerd, kwam het bejaardenwerk, de leesbibliotheek, de sociale woningbouw en de Dolderse speeltuin tot stand.

Verbondenheid