Sara Royaards

Geboren
1865, Utrecht
Overleden
1930, Zeist
Gemeente kern
Bosch en Duin

Sara Maria Royaards en haar zus Sophia Henriette Royaards hebben op 7 mei 1946 de stichting ‘De Dames Royaards’ opgericht. De doelstelling van deze stichting is het in stand houden van het landgoed Tannenberg te Bosch en Duin. De Stichting verleent ook financiële steun aan natuurlijke of rechtspersonen ter verpleging van vrouwen boven de 16 jaar. De te verlenen financiële steun moet uit rendement op vermogen van de Stichting worden bekostigd en het vermogen moet in stand blijven.

Verbondenheid